About us

We are the students in grades 4,5 and 6 at the Linghed School, Sweden. We want to improve our ability to express ourselves and communicate in English. We use this blog to tell about us, our school, the surroundings, our hobbies, holidays and traditions. Our main idea is to make friends with schools in other countries, and to learn about them, their surroundings and their life in the same way they learn about us. Through the blog we will be able to reflect “over living conditions, social and cultural phenomena in different contexts and parts of the world where English is used” (quote from Lgr11 the Swedish curriculum).

Vilka är vi?

Vi är 22 elever i klass 4-5-6 på Linghedsskolan.  Maria Emanuelson är lärare i klassen och är den som är ansvarig för bloggen. (Mejladress: mariae1964.me@gmail.com)

Bloggens syfte och mottagare

Med den här bloggen vill vi utveckla vår förmåga att formulera oss och kommunicera på engelska. Vi berättar i ord och bild om vår närmiljö, vår skola, fritidssysselsättningar och traditioner. Tanken är att vi ska få vänskolor i andra länder som berättar på samma sätt om sin närmiljö och sitt land. Det ger oss möjlighet att lära oss om hur barn i vår ålder har det; vad de tycker om att göra och hur det ser ut där de bor.

Den pedagogiska kopplingen

Med hjälp av bloggen blir engelskundervisningen mer engagerande. Vi kommunicerar på riktigt och vi når läroplansmålet att “reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används” (Lgr11, kursplanen för engelska). Under arbetet kommer vi också att träna på att använda olika strategier för att göra oss förstådda, och på att anpassa språket efter mottagare och sammanhang. Vi kommer överens om lämpliga ämnen att berätta om, sedan skriver vi våra inlägg antingen på egen hand eller med en kamrat.  Våra utländska vänner skriver kommentarer till våra inlägg. De kan också göra egna inlägg som vi får kommentera. Vi pratar också med varandra via Skype.

Upphovsrätten

Eftersom vi beskriver vår egen tillvaro tar vi egna foton. Men om vi använder oss av någon annans bilder talar vi om vem som gjort bilden och var vi har hittat den.  Vi delar gärna med oss av vårt egenproducerade material, men vi vill att ni talar om att det är Linghedsskolans 4-5-6:a som är upphovsmannen. Vårt material får inte användas i kommersiellt syfte. CC (by, nc,nd).

Vad har vi lärt oss?

Vi har blivit bättre på att tala och förstå engelska, dessutom har vi lärt oss en del om hur det är att leva och gå i skolan i Spanien. Vi har också lärt oss att det är viktigt att redovisa vem som har tagit bilderna som vi använder på vår blogg, och att bara använda bilder som får användas och delas.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *